Služby

Kompletní pohřební služby

Nastane smutný den, kdy nás navždy opustí nám blízký člověk. Smrt milovaného člověka je jedním z nejsmutnějších okamžiků v našem životě, 
proto se s ním chceme důstojně rozloučit.
Na co bychom neměli zapomenout při zařizování pohřbu? 
 • Přinést s sebou do kanceláře pohřebního ústavu občanský průkaz zesnulé(ho) a oblečení.
 • Vyřídíme formality spojené s vydáním úmrtního listu (vydává matrika dle místa úmrtí ). 
 • Zajistíme řečníka, kněze, fotografa, květinové dary, živou i reprodukovanou hudbu a autobus. 
 • Zprostředkujeme vykopání hrobu, otevření hrobky, vybudování hrobky. 
 • Možnost předběžné kalkulace ceny pohřbu.
 • Veškeré informace je možné získat telefonicky nebo emailem.
 • Uložení urny v našem zařízení do vyzvednutí zdarma.
 • Prodej hrobových doplňků (svítilny, vázy, ozdobné obaly a schránky na urny, svíčky . . .).

Nadstandardní služby

 • Zpopelnění na čas 
 • Účast při zpopelnění 
 • Výdej urny do 24 hod. 
 • Rozptyl - Mělník (bez účasti) 
 • Rozptyl - Mělník (s účastí) 
 • Služby mimořádné povahy dle náročnosti 
 • Rozsyp popela do více uren (přiúčt.počet uren) 
 • Úprava popela(přemletí+likvidace původní schránky) 
 • Přesyp urny (+ likvidace odpadu) 
 • Urna úřední 
 • Sesyp uren a ulož.zbytků na rozpt.loučce 
 • Společné pohřebiště 
 • Vystavení duplikátů Doklad o zpopelnění